INFO KONTAKT

 

 

 

 

 

Javna ustanova "Pećinski park Grabovača"
Trg popa Marka Mesića 2 (zgrada Općine), Perušić  53202

Radno vrijeme Uprave JU: 7-15 (pon-pet)

 

RavnateljJelenaica: Jelena Milković, mag.geogr.

E-mail:jelena.milkovic@pp-grabovaca.hr 

              info.grabovaca@gmail.com

  Telefon: (053) 679 233  Mob:  (099) 201-4222

 

 

 

Nadzornik: Tomislav Špehar

E-mail: tomislav.spehar@pp-grabovaca.hr

mob: 099/ 201 4223

 

 

  

admin-ajax

  Voditelj računovodstva: Marko Kasumović

E-mail: markokasum989@gmail.com

Mob: 099/505 3304