INFO KONTAKT

 

 

 

 

 

Javna ustanova "Pećinski park Grabovača"
Trg popa Marka Mesića 2 (zgrada Općine), Perušić  53202

Radno vrijeme Uprave JU: 7-15 (pon-pet)

Telefon: (053) 679 233

E-mail: info.grabovaca@gmail.com

 

RavnateljJelenaica: Jelena Milković, mag.geogr.

E-mail:info.grabovaca@gmail.com

 Mob:  099/ 201-4222

 

 

 

Nadzornik: Tomislav Špehar

E-mail: tomislav.spehar@pp-grabovaca.hr

Mob: 099/ 201-4223

 

 

  

admin-ajax

  Voditelj računovodstva: Marko Kasumović

E-mail: markokasum989@gmail.com

Mob: 099/505-3304

 

 

 

KONTAKTI ZA POSJET ŠPILJI SAMOGRAD I ZA SVE OSTALE UPITE:

Mario Paral, vodič: 099/212-7587

Tomislav Špehar, nadzornik: 099/201-4223