KLIMA

klimaPrema Köppenovoj podjeli klime u Hrvatskoj, područje Like pripada tipu Cfb – umjereno topla vlažna klima s toplim ljetom. Modifikatorski utjecaj reljefa i nadmorske visine na temperature zraka i raspored padalina vrlo su veliki. Velebit ograničava toplinski utjecaj Jadranskog mora, ali ne može spriječiti prodor vlage s mora duboko u unutrašnjost. Zato je u ovoj županiji velika raznolikost u klimi pojedinih njezinih područja.
Niži dijelovi imaju osobine pretplaninskog podneblja, dok viši imaju značajke planinske klime. Ljeta su umjereno topla i vrlo ugodna. Srednje srpanjske temperature kreću se između 18 i 22ºC u nižim dijelovima. Zime su vrlo hladne. Srednje siječanjske temperature niže su od 0ºC . Temperaturne inverzije česta su pojava u kotlinama i poljima tijekom zimskog razdoblja.