EDUKATIVNO EKOLOŠKE RADIONICE

Osnovna ideja svih radionica je upoznavanje djece s važnosti očuvanja prirode za buduće generacije – upoznavanje s pojmom održivog razvoja. U svim radionicama posebna pažnja se posvećuje značajkama krškog reljefa i ekološkom stanju i problemima krških područja. Ljudi godinama svojim ponašanjem, bacanjem otpada u speleološke objekte, ugrožavaju životnu sredinu i izvore pitke vode. Cilj radionica je podizanje razine osvještenosti o vrijednosti krša i potrebi njegove zaštite. Ostvarivanjem tog cilja očekuje se pozitivna promjena ponašanja koja bi trebala rezultirati ljepšim i zdravijim okolišem, a time i boljim uvjetima života u cijeloj Ličko-senjskoj županiji.

Želimo li da djeca odrastu u osobe koje će se brinuti o okolišu i imati razvijen sustav ekoloških vrijednosti, treba s edukacijom krenuti od najmlađe dobi i omogućiti djeci učenje o prirodi u prirodi.

Predlažemo radionice za pojedine uzraste djece, no postoji i mogućnost kombinacije – prema dogovoru. Radionice se organiziraju na terenu.

Pozitivno Stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje o Programu edukativno-ekoloških radionica u PP Grabovača.

Učenici (2) Učenici Vrtić edit

zarulja-u-pov

 

 

ZAGONETNA ŠKOLICA O PRIRODI U PRIRODI – zamišljena kao poučna igrica za djecu vrtićke dobi i učenike prvog i drugog razreda osnovne škole. Cilj igre je rješavanjem zagonetki dobiti sve životinjske vrste koje obitavaju na području PP Grabovača. (cca. 50 min)

 

 

 

ŠIŠMIŠARIJE  -  upoznavanje djece, kroz igru, s prirodom i čudesnim noćnim bićima – šišmišima. Izrađivat će se špilja od papira, špiljski nakit od glinamola i naravno, mala bića – šišmiše. Kroz igru „Kako je biti šišmiš“ hoda se labirintom orijentirajući se samo pomoću zvukova. Djeca će kroz igru i uz pomoć slikovnice „Kapljica i kamen“ naučiti nešto više o špiljskom nakitu – stalaktitima, stalagmitima... Radionica je namijenjena djeci vrtićke dobi, te učenicima 1. i 2. razreda osnovne škole. (cca. 50 min)

 

 

MALI ČUVAR PRIRODE - Povezanost čovjeka i prirode – shvaćanje važnosti svoje uloge u budućnosti putem spoznaje o tome što je čovjek učinio prirodi te na koji je način povezan s prirodom kroz igru i likovne radionice (cca. 50 min) – od 1. do 3. razreda osnovne škole.

 

 

 

 

ČUDESNI SVIJET DRVEĆA I BILJAKA - cilj radionice je upoznavanje djece sa šumom, drvećem i biljkama koje rastu na području parka. Radionica je terenskog karaktera, osim predavanja; djeca u prirodi uče kako prepoznati koje je vrste drvo, uz pomoć povećala broje godove i određuju strane svijeta, uče o biljkama i zaštićenim biljnim vrstama. Radionica je namijenjena učenicima 2. i 3. razreda osnovne škole. (cca. 50 min)

 

 

 

POTRAGA ZA IZGUBLJENIM BLAGOM - Koristeći kompas, kartu i pisane upute, lovci na skriveno blago iskušavaju stečena znanja o orijentaciji u prirodi, izrađuju priručne sunčane satove, koriste karte i kompase te upoznaju modernu tehnologiju – GPS. (cca. 50 min) – od 3. do 5. razreda osnovne škole.

 

 

 

 

SVIJET ŽIVOTINJA - cilj ove radionice je djecu na zabavan način naučiti nešto više o životinjama i održavanju ravnoteže u prirodi. Radionica je namjenjena učenicima 3. i 4. razreda osnovne škole. (cca. 50 min)

 

 

 

 

GEOGRAFIJA, KARTOGRAFIJA, KARTA – ORIJENTACIJA - upoznavanje učenika s razvojem kartografskog predočavanja od prehistorije do današnjih dana, shvaćanje povezanosti između geografije i kartografije, uočavanje razvoja čovjekove predodžbe zemljine površine (od shvaćanja da je zemlja ravna ploča pa do spoznaje da je zemlja kugla), uočavanje razlike između topografskih i tematskih karata, vježbe određivanja nadmorske visine uz pomoć izohipsa, mjerenje udaljenosti na karti s ravnalom i kurvimetrom... (cca. 50 min) – od 6. do 8. razreda osnovne škole.

 

 • ORIJENTACIJSKO TRČANJE – traži od učenika da pomoću kompasa, karte i tjelesne pripremljenosti pronađe najkraći put od starta do cilja. (cca. 50 min) – 7. i 8. razred osnovne škole.
 • ČOVJEK I KRŠ – cilj je zainteresirati učenike za sadržajan boravak u prirodi i upoznavanje zavičaja. Upoznavanje sa značajkama krajolika krša, vodi u kršu te ekološkim stanjem i problemima krških područja s težnjom da se učenici aktivno jednoga dana uključe u njihovo prepoznavanje i rješavanje (cca. 50 min) – 8. razred osnovne škole.

 

SPELEOTURIZAM U HRVATSKOJ: MOŽE LI BOLJE? - popularizacija speleologije kao korisne stručne, znanstvene i sportske djelatnosti. Upoznavanje učenika s turističkim mogućnostima špilja u Hrvatskoj i pojmom speleoturizma. Kombinacijom usporedno s posjetom špilji Samograd i šetnjom kroz park do preostalih špilja u koje ulaz turistima nije dopušten, učenici uočavaju razliku između turističke špilje i ostalih špilja; razgovor o pravilnom modelu upravljanja špiljama (cca. 50 min) – od 1. do 4. razreda srednje škole.

 

 

TOPOGRAFIJA - cilj radionice je upoznavanje učenika s osnovama topografije: usjeveravanje karte, mjerilo i njegova primjena, određivanje azimuta, rad s kompasom i GPS-om, određivanje stojne točke i poznavanje osnovnih kartografskih znakova. Radionica se sastoji od predavanja i terenskog dijela. Od učenika se očekuje da nakon usvajanja osnovnih znanja, na temelju zadanih uputa, karte i kompasa sami odrede (uz pomoć azimuta) stojnu točku, izvrše odabir najboljeg puta, izmjere udaljenost i nadmorsku visinu te dođu do zadanog cilja. Osim orijentacije, cilj radionice je i shvaćanje važnosti rada i kretanja u timu. Radionica je namijenjena učenicima srednjih škola.

 • MALI UMJETNICI - IZRADA POSUDICA ZA NAKIT OD GLINAMOLA
  Cilj radionice je upoznavanje djece s praktičnom izradom predmeta koji su vezani uz povijest. Na kreativan i zanimljiv način prilagođen mlađim dobnim skupinama djeca će izrađivati male posude od glinamola. Uz pomoć voditelja radionice će ih ukrašavati urezivanjem crtica s štapićima i na kraju uveseliti šarenim bojama.
  Radionica je prilagođena vrtićkoj dobi (4 do 6 godina) i nižim razredima osnovne škole (6 do 10 godina).

 • MALI POVJESNIČARI - IZRADA "ŽIVOTINJSKE" SLIKOVNICE
  Cilj radionice je djeci približiti postojanje životinja koje su u prošlosti izumrle. Na kreativan način djeca će imati slobodu u izradi slikovnica u koje će izrezivati i lijepiti fotografije izumrlih životinja poput tasmanijskog tigra, ptice slona, kvage, irskog losa, ptice dodo i drugih. U ponudi će se naravno naći i neizostavni dinosauri. Na taj način djeca će imati slobodu kreiranja slikovnica s fotografijama koje žele. Radionice su prilagođene nižim razredima osnovne škole (4 do 6 godina), a mogu se prilagoditi i vrtićkoj dobi (4 do 6 godina).
 • MALI POVJESNIČARI - SLAVENSKA MITOLOGIJA
  Cilj radionice je upoznavanje djece s pričama iz slavenske mitologije. U sklopu nje održat će se predavanje o slavenskim mitovima, božanstvima poput Peruna, Velesa, Mokoši i boga Svarožića koji se spominju u starim pričama, ali i u hrvatskoj književnosti. S obzirom na njihove dominantne osobine, osmišljen je i praktični dio radionice u prirodi gdje će se božanstva povezati s njihovim prirodnim obilježjima. Radionica je prilagođena višim razredima osnovne škole (10 do 15 godina).