Sjednice upravnog vijeća

UPRAVNO VIJEĆE - 15.03.2017. 

Izmjene i dopune Odluke o Planu prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. godinu

UPRAVNO VIJEĆE - 10.03.2017.

Zapisnik za XL. sjednice

Zaključak o Izvješću o radu za 2016.

Izvješće o radu za 2016.

Zaključak o financijskom izvješću za 2016.

 Financijsko izvješće za 2016.

UPRAVNO VIJEĆE - 27.12.2016.

Zapisnik sa XXXIX. sjednice

Odluka o drugom rebalansu JU Pećinski park Grabovača

UPRAVNO VIJEĆE  - 07.12.2016.

Zapisnik sa XXXVIII. sjednice

Zaključak o donošenju Plana rada za 2017. godinu

Plan rada za 2017. godinu

Zaključak o donošenju financijskog plana za 2017. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Odluka o Planu nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Odluka o planu prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

 

UPRAVNO VIJEĆE - 02.06.2016.

Zapisnik sa XXXVII. sjednice

Odluka o prvom rebalansu Javne ustanove Pećinski park Grabovača za 2016. godinu

Izmjene i dopune Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika Javne ustanove Pećinski park Grabovača

Odluka o korištenju godišnjeg odmora za ravnateljicu JU Pećinski park Grabovača

 

UPRAVNO VIJEĆE - 25.03.2016.

Zapisnik sa 35. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 36. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak o financijskom izvješću JU Pećinski park Grabovača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.

Odluka o zapošljavanju kandidata na radno mjesto stručnog suradnika - zamjena za porodiljni 

UPRAVNO VIJEĆE - 07.03.2016.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za radno mjesto stručnog suradnika - zamjena za porodiljni

UPRAVNO VIJEĆE - 05.02.2016.

Zapisnik sa 34. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak o Izvješću o radu za period od 01.01. do 31.12. 2015.

Izvješće o radu za 2015.

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

UPRAVNO VIJEĆE -11.12.2015.

Odluka o financijskom rebalansu za 2015. godinu

Zaključak o financijskom planu za 2016. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.

Zaključak o planu rada za 2016. godinu

PLAN RADA ZA 2016.

Odluka o Planu nabave za 2016.

Odluka o planu prijema osoba na stručno osposobljavanje

Odluka o izmjeni Pravilnika o radu