Sjednice upravnog vijeća

 

UPRAVNO VIJEĆE - 16.8.2021.

UV. 21 SJEDNICA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

UPRAVNO VIJEĆE - 4.8.2021.

UV, 20 sjednica

UPRAVNO VIJEĆE - 13.7.2021.

19. sjednica

UPRAVNO VIJEĆE - 24.2.2021.

UV 18. SJEDNICA

UPRAVNO VIJEĆE - 29.12.2020.

17. SJEDNICA UV

UPRAVNO VIJEĆE - 4.12.2020.

16. sjednica UV

UPRAVNO VIJEĆE - 7.9.2020.

Upravno vijeće, 15.sjednica

UPRAVNO VIJEĆE - 1.7.2020.

14. sjednica UV

UPRAVNO VIJEĆE - 11.5.2020.

13. SJEDNICA UV

UPRAVNO VIJEĆE - 2.3.2020. (12 SJEDNICA UV)

Dnevni red,Zapisnik

Izvješće o Godišnjem programu zaštite,održavanja i očuvanja za 2019._compressed (1)

REALIZACIJA OPĆI DIO 2019.

REALIZACIJA POSEBNI DIO 2019.

Zaključak o financijskom izvješću 2019.

UPRAVNO VIJEĆE - 23.12.2019.

11. SJEDNICA UV

UPRAVNO VIJEĆE - 11.11.2019.

10. SJEDNICA UV

UPRAVNO VIJEĆE - 10.7.2019.

9. SJEDNICA UV

UPRAVNO VIJEĆE - 24.5.2019.

8. SJEDNICA UV

UPRAVNO VIJEĆE 25.2.2019. (7. SJEDNICA UV)

Dnevni red

Zapisnik sa sjednice vijeća

Odluka o usvajanju izvješća o radu Javne ustanove

Odluka o usvajanju financijskog izvješća Javne ustanove

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove

 

UPRAVNO VIJEĆE 21.12.2018. (6. SJEDNICA)

DNEVNI RED

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluka o povećanju satnice

Odluka o stručnom osposobljavanju

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2019.

ZAPISNIK

 

UPRAVNO VIJEĆE 6.11.2018. (5. SJEDNICA)

Dnevni red

Zapisnik

Odluka o drugom rebalansu proračuna

 

UPRAVNO VIJEĆE - 10.4.2018. (4- SJEDNICA)

Dnevni red

Zapisnik s III. telefonske sjednice 2018.

Odluka o imenovanju ravnatelja na puno radno vrijeme

 

UPRAVNO VIJEĆE - 19.3.2018. (3. SJEDNICA)

Dnevni red

Zapisnik s II. telefonske sjednice

Zapisnik s I. telefonske sjednice

Zaključak o financijskom izvješću JU PP Grabovača_1.1.-4.7.2017.

Zaključak o financijskom izvješću JU PP Grabovača_4.7.-31.12.2017.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta JU PP Grabovača

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JU PP Grabovača

 

UPRAVNO VIJEĆE - 29.12.2017.(2. SJEDNICA)

Dnevni red

Odluka o prvom rebalansu proračuna JU PP Grabovača za 2017.

 

UPRAVNO VIJEĆE - 19.12.2017.

Dnevni red

Zapisnik sa XLV. sjednice

PLAN RADA ZA 2018. GODINU

Odluka o planu prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2018. god.

 

UPRAVNO VIJEĆE - 13.11.2017.

Dnevni red

Zapisnik_XLIV. sjednica

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta JU Pećinskog parka Grabovača

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i plaćama zaposlenih Pećinski park Grabovača

Odluka o donošenju novog Poslovnika o radu Upravnog vijeća JU Pećinski park Grabovača

Odluka o isplati naknada za rad članovima i predsjedniku Upravnog vijeća

Odluka o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika u skupštini LAG LIKA

Odluka o povećanju satnice za rad preko Student Servisa

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

UPRAVNO VIJEĆE - 04.09.2017.

Dnevni red

Povjerenstvo za provedbu

PRIJEDLOG PROMJENE CIJENA

ZAKLJUČAK

Zapisnik XLIII.

UPRAVNO VIJEĆE - 31.07.2017.

DNEVNI RED

Izmjena pravilnika o radu

Izmjena statuta

Suglasnost

UPRAVNO VIJEĆE - 15.03.2017. 

Izmjene i dopune Odluke o Planu prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. godinu

UPRAVNO VIJEĆE - 10.03.2017.

Zapisnik za XL. sjednice

Zaključak o Izvješću o radu za 2016.

Izvješće o radu za 2016.

Zaključak o financijskom izvješću za 2016.

 Financijsko izvješće za 2016.

UPRAVNO VIJEĆE - 27.12.2016.

Zapisnik sa XXXIX. sjednice

Odluka o drugom rebalansu JU Pećinski park Grabovača

UPRAVNO VIJEĆE  - 07.12.2016.

Zapisnik sa XXXVIII. sjednice

Zaključak o donošenju Plana rada za 2017. godinu

Plan rada za 2017. godinu

Zaključak o donošenju financijskog plana za 2017. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Odluka o Planu nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Odluka o planu prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

 

UPRAVNO VIJEĆE - 02.06.2016.

Zapisnik sa XXXVII. sjednice

Odluka o prvom rebalansu Javne ustanove Pećinski park Grabovača za 2016. godinu

Izmjene i dopune Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika Javne ustanove Pećinski park Grabovača

Odluka o korištenju godišnjeg odmora za ravnateljicu JU Pećinski park Grabovača

 

UPRAVNO VIJEĆE - 25.03.2016.

Zapisnik sa 35. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 36. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak o financijskom izvješću JU Pećinski park Grabovača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.

Odluka o zapošljavanju kandidata na radno mjesto stručnog suradnika - zamjena za porodiljni 

UPRAVNO VIJEĆE - 07.03.2016.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za radno mjesto stručnog suradnika - zamjena za porodiljni

UPRAVNO VIJEĆE - 05.02.2016.

Zapisnik sa 34. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak o Izvješću o radu za period od 01.01. do 31.12. 2015.

Izvješće o radu za 2015.

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

UPRAVNO VIJEĆE -11.12.2015.

Odluka o financijskom rebalansu za 2015. godinu

Zaključak o financijskom planu za 2016. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.

Zaključak o planu rada za 2016. godinu

PLAN RADA ZA 2016.

Odluka o Planu nabave za 2016.

Odluka o planu prijema osoba na stručno osposobljavanje

Odluka o izmjeni Pravilnika o radu

Skip to content