SPELEOLOŠKI OBJEKTI

Speleološki objekti su najvažnije obilježje ovog prostora.
Na području ZK "Risovac-Grabovača" zasad su poznata 24 speleološka objekta.

Pet speleoloških lokaliteta zaštićenih u kategoriji geomorfoloških spomenika prirode:
Samograd, Medina pećina, Amidžina pećina (1964. godine), Budina ledenica i Petrićeva pećina (1970. godine).


1. Amidžina pećina

2. Budina ledenica

3. Budina pećina

4. Ćukova pećina

5. Jama kod Petrove glavice

6. Jama Verka Kaluđerka

7. Kruletova jama

8. Lavudova jama

9. Ledenica pod Pećinskim vrhom

10. Mala Kozarica

11. Medina pećina

12. Pećina kod Petrića

13. Pećina kod Vrila

14. Petrićeva pećina

15. Radina pećina

16. Samograd

17. Sitvukova pećina

18. Slipica Japaga

19. Šimina pećina

20. Špilja kod Prvan sela

21. Špilja pod Turskom kulom

22. Špilja Turski zatvor

23. Tabakuša

24. Velika Kozarica


FOTO: N. Buzjak, K. Motočić, T. Guščić, K. Priselac

Skip to content