AMIDŽINA ŠPILJA

- zatvorena za javnost -

Amidžina špilja nalazi se na zapadnim padinama brda Šutića vrh (kota 787). Špilja je nastala duž sustava pukotina pravca I-Z. Špilja je formirana u gornjokrednim vapnencima. Objekt se sastoji od dva dijela, prednjeg koji je manji i drugog većeg koji ima oblik izdužene dvorane. Osobitost špilje su sige čiste bijele boje, a ponegdje se javlja crvenosmeđa boja zbog prisustva željeznih oksida u ocjednoj vodi. Špiljski ulaz malenih je dimenzija i otvoren je prema zapadu.

U kategoriji geomorfološkog spomenika prirode Amidžina špilja je zaštićena davne 1964. godine.

amidzina3 amidzina2 amidzina1

Prema speleološkim istraživanjima iz 2010. godine stvarna duljina Amidžine pećine iznosi 127,8 m. Prvi nacrt Amidžine pećine izradio je Mirko Malez 1962. godine na kojem je zapisana duljina Amidžine pećine od 63 m. Prvi pokušaji uređenja Amidžine pećine za turističko posjećivanje učinjeni su oko 1920. godine.