OSTALI SPELEOLOŠKI OBJEKTI U BLIZINI PP GRABOVAČA

U užem području Pećinskog parka nalaze se još 3 špilje (Tabakuša, Mala i Velika Kozarica) i jama Slipica. U širem području parka nalazi se još 19 speleoloških objekata. Posebno se ističe ledenica pod Pećinskih vrhom koja svojom ljepotom ostavlja bez daha i Budina ledenica zaštićena kao geomorfološki spomenik prirode.

tabakusa kozarica ledenica