KUTAK ZA VOLONTERE

gallery wordpress plugin

 

Pećinski park Grabovača za volontere pruža različite mogućnosti. Kod volontiranja kao i rada u turizmu i zaštiti prirode, svaki dan je drugačiji, susreću se različiti ljudi iz različitih dijelova svijeta, rade se različiti poslovi i uvijek se uči nešto novo.

 

Što je volontiranje?

Volontiranje je neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti zajednice ili cijelog društva, javlja se u raznim oblicima i uključuje lokalne i međunarodne volonterske pothvate.

 

JU i volonterizam

Od 2014.g. Javna ustanova je akreditirana organizacija za primanje volontera u okviru Europske volonterske službe. Europska volonterska služba (EVS) omogućuje mladima od 17 do 30 godina da provedu do 12 mjeseci u stranoj zemlji volontirajući na projektima koji se bave raznim temama (umjetnost, kultura, mladi, mediji, okoliš, sport, antidiskriminacija, ljudska prava, Europska unija, itd.).

Krajnji cilj JU je imati uspješan volonterski program koji je dugoročna isplativa investicija koja govori da je Ju dobro organizirana, djelotvorna i posvećena očuvanju prirode, te da maksimalno koristi raspoložive potencijale kako bi ostvarila ciljeve zaštite. 

 

PROVEDENI PROJEKTI

Karst 4U:Discover Undiscovered
Razdoblje provođenja projekta: 01.04.-31.10.2015.
Razdoblje provođenja aktivnosti: 03.07.-31.07.2015.
Partneri na projektu: Itinéraire International,Strasbourg,France
Broj volontera na projektu: 10 volontera

 

Opći cilj projekta: Omogućiti mladima iz različitih životnih sredina (etničkih, kulturnih, religijskih) da steknu znanje i iskustvo u području zaštite okoliša i održivog turizma.

 

 

Specifični ciljevi:

1

Poboljšati kvalitetu rada Javne ustanove integracijom novih metoda rada u svakodnevne aktivnost, stvaranjem modernog i dinamičnog radnog okruženja i europskom suradnjom.

2

Doprinos razvoju neprofitnih projekata i aktivno sudjelovanje te povezivanje ljudi u zajedničke aktivnosti za dobrobit lokalne zajednice.

3

Omogućiti volonterima stjecanje novih vještina (komunikacijskih, organizacijskih i administrativnih) i znanja kroz učenje radom u timu i razvojem socijalne i ekološke osviještenosti.

 

 

 

Projekt je sastavljen od dvije komponente:

Prva komponenta je uključivanje volontera u aktivnosti Javne ustanove poput radova na uređenju okoliša na području parka (čišćenje zaraslih starih puteva, izvora vode, markiranje pješačkih i poučnih staza, uređenje postojeće infrastrukture), pomaganje lokalnim stanovnicima u svakodnevnim aktivnostima (spremanje sijena za zimu, okopavanje vrtova), sudjelovanje zajedno sa zaposlenicima JU u marketinškim aktivnostima (prijevod, izrada i dijeljenje brošura), sudjelovanje u organizaciji i provođenju, treće po redu škole u prirodi „GRABOVAČA 2015.“, održavanje početničkog tečaja stranog jezika za lokalnu djecu, pomaganje zaposlenicima u terenskom radu (kartiranje speleoloških objekata i izvora vode).

Druga komponenta je edukativni dio koji će omogućiti volonterima sudjelovanje u edukativnim radionicama na temu krša, speleologije, turizma i zaštite okoliša, edukacije o ljekovitom bilju i pružanju Prve pomoći. U sklopu ove komponenete volonterima će se dodatno osigurati: posjet špilji Samograd, Starom gradu Perušić, splavarenje rijekom Likom, posjet Kuterevu – utočištu za medvjede, rakijarnici, jahanje konja.... ali i učenje hrvatskog jezika.

 

volunteer-quote

 

Karst4U: Explore Croatia's Nature
Partner: Maison de l'Europe de Nimes, France
Razdoblje provođenja projekta:01.08.2015.-01.02.2016.
Razdoblje provođenja aktivnosti:14.09.-23.10.2015.
Broj volontera na projektu: 2 volontera

Jedan od rezultata projekta: Flyer volunteering (poveznica)

gallery wordpress plugin

 

DISCOVER CROATIA: THINK GREEN, ACT FOR FUTURE!
PARTNER: ASOCIACION JUVENIL INTERCAMBIA, MALAGA, SPAIN
                ASOCIACION BUILDING BRIDGES, MADRID, SPAIN
RAZDOBLJE PROVOĐENJA PROJEKTA:01.04.2016.-31.10.2016.
RAZDOBLJE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI:4.7.2016.-10.8.2016.
BROJ VOLONTERA NA PROJEKTU: 14 VOLONTERA

 

 

Opći cilj projekta: Omogućiti mladima iz različitih životnih sredina (etničkih, kulturnih, religijskih) da unaprijede svoje znanje i podignu svijest o vrijednosti prirodne baštine i njenog potencijala za održivi razvoj ruralne sredine.

gallery wordpress plugin

Specifični ciljevi:

1

Poboljšati kvalitetu rada Javne ustanove u svakodnevne aktivnost, stvaranjem modernog i dinamičnog radnog okruženja i europskom suradnjom.

2

Povezivanje ljudi u zajedničke aktivnosti za dobrobit lokalne zajednice.

3

Omogućiti volonterima stjecanje novih vještina i znanja kroz učenje radom u timu i razvojem socijalne i ekološke osviještenosti, učenje stranog jezika, razvoj kulturne svjesnosti i poštivanje drugih kultura.

 

Projekt je sastavljen od dvije komponente:

Prva komponenta se odnosi na uključivanje volontera u svakodnevni rad JU kako bi svojim idejama doprinijeli poboljšanju turističke infrastrukture. Nadalje, pomaganje lokalnog stanovništva u svakodnevnim aktivnostima. Zatim organizacija, osmišljavanje i izrada istraživačko zabavne zone za djecu te rad u području marketinga gdje je izražena sloboda izbora samih aktivnosti (prijevod, dizajn, osmišljavanje teksta).

Druga komponenta se prvenstveno odnosi na edukativne radionice. Priprema i održavanje škole španjolskog jezika s ciljem upoznavanja djece s osnovama španjolskog jezika i kulture. Osim škole stranog jezika održana je i ljetna škola u kojoj su volonteri preuzeli ulogu edukatora  te kroz radionice i igru stvorili vezu između djece i pećinskog parka te ih na taj način potaknuli na zaštitu prirode. Sami volonteri bili su polaznici tečaja hrvatskog jezika kroz koji su usvajali osnove hrvatskog jezika i učili o hrvatskoj kulturi i baštini. Nadalje, u sklopu ove komponente izrađen je i vizualni identitet projekta.

 

 

 

MAN AND KARST
RAZDOBLJE PROVOĐENJA PROJEKTA: 01.02.-31.10.2017.
RAZDOBLJE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI: 04.07.-31.08.2017.
PARTNERI NA PROJEKTU: COMITATO D'INTESA TRA LE ASSOCIAZIONI VOLONTARISTICHE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO, BELLUNO
SEIKLEJATE VENNASKOND, TARTU
BROJ VOLONTERA NA PROJEKTU: 15 VOLONTERA

 

 

Opći cilj projekta: Glavni cilj projekta Man and Karst  je omogućiti mladima iz različitih životnih okruženja da nadograde svoja znanja i da steknu svijest o vrijednosti i osjetljivosti krškog sustava i njegovog potencijala  za održivost i uz to motivirati ostala zaštićena područja u kršu isto kao i lokalnu zajednicu da intenzivnije rade na promociji i očuvanju krša.

gallery wordpress plugin

 

Specifični ciljevi:

1

Nastavak poboljšanja kvalitete rada PI-a primjenom novih radnih metoda putem suradnje s Europskom unijom. Također, povezivanje ljudi u zajedničkim aktivnostima za dobrobit lokalne zajednice.

2

Pružiti volonterima dodatne vještine (komunikacijske, organizacijske i administrativne) i znanje kroz učenje tijekom rada u timu i razvoj društvene i ekološke svijest, učenje stranog jezika; razvijanje kulturne svijesti i poštivanje drugih kultura.

3

Učenje o kršu na kršu kroz međusobnu interakciju volontera i lokalne zajednice te pomaganje krškom sustavu da postane tema koja ne prolazi već da se približi poštivanju njegovog izuzetno osjetljivog sustava i važnosti od njegovog očuvanja za buduće generacije.

 

Projekt je sastavljen od tri komponente:

Prva komponenta uključuje volontere i lokalnu zajednicu u uređenje poučne staze Čovjek i Karst, isto tako i uključivanje volontera u svakodnevne aktivnosti uređenja okoliša oko staza. Također, ova komponenta odnosi se na i na pomoć pri održavanju bunara za pitku vodu na području parka. Pomoć starijim osobama iz lokalne zajednice pri pripremanju drva za ogrjev u suradnji s Crvenim križem. osim toga, jedna od važnijih aktivnosti je priprema i izradu predmeta iz krških oblika od prirodnih materijala za lakše razumijevanje krša za slijepe i slabovidne osobe.

Drugo su odgojno-obrazovne aktivnosti, što znači priprema i održavanje tečaja hrvatskoga jezika za volontere, priprema i održavanje tečaja talijanskog jezika za djecu te edukacija volontera ali i lokalne zajednice o kršu u suradnji s Geografskim odjelom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Nadalje, priprema i održavanje Ljetne škole Grabovača 2017. U okviru ove aktivnosti volonteri će sudjelovati u edukativnim aktivnostima: posjetiti špilje Samograd i Medinu (tema: turističke špilje, osnovna speleologija), Stari grad Perušić (tema: kulturna baština), Kuterevo, splavarenje na rijeci Liki (tema : voda u kršu), Voćni centar (tema: ekonomija), Udruga Gargaše (tema: etno baština) te sudjelovanje u radionicama Crvenog križa. Također, obrazovanje lokalnih stanovnika na temu Natura 2000, važnost zbrinjavanja i recikliranja otpada i pomoć pri pripremi i uređenju jedne obiteljske kuće u parku, koristeći samo reciklirane materijale.

Posljednja, treća komponenta je izrada vizualnog identiteta projekata (facebook stranica, logotip, brošura, film ...), pomoć pri pripremi i organizaciji Lika Cave treka 2017. - humanitarno-športska manifestacija koja popularizira geo-baštinu i geoturizam u sklopu koje je u srpnju 2016. godine trčalo 584 trkača iz 6 država.