2021. – MEĐUNARODNA GODINA SPELEOLOŠKIH OBJEKATA I KRŠA

Ove godine obilježava se  Međunarodna godina speleoloških objekata i krša/ International Year of Caves and Karst 2021. Međunarodna godina speleoloških objekata i krša međunarodni je projekt čiji je cilj podučiti javnost o njihovim prirodnim i kulturnim vrijednostima. Organizira ga Međunarodna speleološka unija (UIS), međunarodna organizacija za istraživanje, proučavanje i zaštitu speleoloških objekata i krša koju čini 55 zemalja članica, a među njima i Hrvatska. Više od 100 nacionalnih i međunarodnih organizacija partneri su UIS-a u Međunarodnoj godini, a među njima je i Hrvatski speleološki savez.

Značajni krajobraz „Risovac-Grabovača“ obiluje brojnim krškim reljefnim oblicima, među kojima su vrlo značajni podzemni oblici, špilje i jame. Speleološki objekti su najvažnije obilježje ovog prostora. Na području ZK "Risovac-Grabovača" zasad su poznata 24 speleološka objekta.
Pet speleoloških lokaliteta zaštićenih u kategoriji geomorfoloških spomenika prirode:
Samograd, Medina pećina, Amidžina pećina (1964. godine), Budina ledenica i Petrićeva pećina (1970. godine).

Više o Međunarodnoj godini speleoloških objekata i krša te o aktivnostima možete pronaći na stranici: http://iyck2021.org/

No Comments Yet.

Leave a comment

Skip to content