KULTURNO POVIJESNA BAŠTINA

castlePark obiluje i bogatom kulturno-povijesnom baštinom. Unutar granica krajobraza nalazi se  Stari grad Perušić čiji se lokalitet pod nazivom Vrhovina u Buškoj župi spominje davne 1071. Godine. U gradu Vrhovina svoju utvrdu izgradili su Frankopani, a 1487. godine Anž Frankopan poklonio je utvrdu braći Perušić po kojima je Vrhovina dobila novo ime koje se održalo da danas.

U protekle dvije godine arheološkim iskapanjima prikupljena je vrijedna pokretna arheološka građa koja svjedoči da je upravo utvrda Starog grada Perušića jedna od rijetkih na ovom području koja je preživjela Osmanlijsku okupaciju u 16st.

 Ovce 2 kulturna1

Svega 50ak m sjeverozapadno od Starog grada nalazi se i srednjovjekovna gotička crkva uzvišenje Sv. Križa, čija je posebnost, između ostalog i činjenica da su je Turci za vrijeme svoje vladavine pretvorili u džamiju.

snijeg perusic