JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA SMJEŠTAJ VOLONTERA

08/06/2018

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NAJAM KUĆA ZA POTREBE PROVEDBE PROJEKTA

JU "Pećinski park Grabovača" je sklopila Ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU za provođenje projekta "Stories of Nature – Promote and learn how to conserve nature“. Projekt je započeo s provedbom 01. svibnja 2018. godine.   Sukladno navedenom projektu, JU "Pećinski park Grabovača" treba osigurati smještaj za 15 volontera koji će boraviti u Perušiću od 20. kolovoza do 17. rujna 2018. godine. S obzirom da smještaj treba biti ili na području kojim upravlja JU "Pećinski park Grabovača" ili u njegovoj neposrednoj blizini (max. 15 minuta hoda od smještaja do ulaza u park ), molimo Vas da nam dostavite ponudu za smještaj volontera u Vašoj kući (domaćinstvu). Ukoliko smatrate da možete ponuditi odgovarajući smještaj (ne nužno za svih 15 osoba, a minimalno za pet osoba ), molimo Vas da nam dostavite Ponudu kako bismo mogli  s Vama sklopiti Ugovor o najmu. Potrebno je da kuća u kojoj će volonteri boraviti ima minimalno 5 kreveta, kupaonicu, toplu i hladnu vodu, kuhinju sa svim pripadajućim aparatima te priborom za spravljanje hrane  i dnevni boravak.

 Ponudu je potrebno dostaviti do 13. kolovoza 2018. godine na adresu JU "Pećinski park Grabovača", Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić, osobno ili poštom.

 

KLASA:371-01/18-01/04

URBROJ:2125-60-18-1

Perušić, 6. Kolovoza 2018

 

 

 

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment

Skip to content