Međunarodni projekt “MOST – Monitoring-Održivost-Saradnja-Tara”

U Nacionalnom parku Tara započela je realizacija projekta “MOST – Monitoring-Održivost-Saradnja-Tara” koji se realizira u suradnji s Planinarskim klubom Tara i JU za upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode “Pećinski park Grabovača.

Glavni cilj projekta MOST je uspostavljanje mehanizama suradnje s lokalnom zajednicom radi unapređenja monitoringa ilegalnih i neodrživih praksi u zaštićenim područjima. Realizacijom projektnih aktivnosti bit će uspostavljen model po kojem akteri iz lokalne zajednice, provodeći svoje redovne aktivnosti u zaštićenom području, ujedno i vrše monitoring nad ilegalnim i neodrživim praksama.

Konkretno, u planu je suradnja s Planinarskim klubom Tara iz Bajine Bašte i obuka aktivnih članova kluba da prepoznaju ilegalne i neodržive aktivnosti i na odgovarajući način reagiraju na njih. Uspostavljanjem ovakvog održivog modela, stvara se mogućnost da i svi ostali akteri iz lokalne zajednice koji svoje aktivnosti obavljaju na zaštićenom području, mogu proći sličnu obuku i na taj način adekvatno reagirati u neželjenim situacijama. Na ovaj način dobivamo mnogo veći broj ljudi koji su sposobni prepoznati ilegalne i neodržive prakse u zaštićenom području i da na njih adekvatno reagiraju.

Takođe, radit će se na povećanju sigurnosti posjetitelja zaštićenog područja kroz stvaranje uvjeta za uspostavljanje održivog sustava za uređenje, održavanje i korištenje planinarskih staza. U suradnji s PP Grabovača iz Hrvatske radit će se na popularizaciji i vrednovanju geološkog nasljeđa i njegovoj adekvatnoj zaštiti.

Projekt će se realizirati kroz Program financijske podrške za zaštićena područja koji se provodi u okviru projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude II, 2019-2022 koji implementira WWF Adria u partnerstvu s Parkovima Dinarida - mrežom zaštićenih područja DinaridaProgram financira SIDA - Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju.

Cilj programa je pomoći zaštićenim područjima i institucijama da unaprijede suradnju s lokalnim zajednicama, povećaju svoju ulogu u lokalnom društvenom i ekonomskom razvoju, te da budu više vrednovani i podržani od strane svojih lokalnih zajednica.

Pored Nacionalnog parka Tara projekti će biti implementirani i u sljedećim zaštićenim područjima u regiji Dinarida: Park prirode Piva u suradnji s Tivatskim Solilima, Park prirode Orjen, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore u suradnji s NP Sutjeska iz Bosne i Hercegovine, Specijalni rezervat prirode Obedska bara u suradnji s Parkom TivliRožnik I Šišenski Hrib iz Slovenije, Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje kojim upravlja JP Vojvodinašume i NP Mavrovo iz Sjeverne Makedonije.

Naziv projekta: MOST – Monitoring Održivost Saradnja Tara
Period realizacije: 01.03-31.12.2021. 
Ukupna vrijednost projekta: 9.900,00 EUR 
Sufinancirano od Mreže zaštićenih područja Parkovi Dinaridi: 6.930 EUR

Nositelj projekta: JP Nacionalni park TARA
Partneri: Planinarski klub TARA i J.U. Pećinski park GRABOVAČA

No Comments Yet.

Leave a comment

Skip to content