OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PLANU UPRAVLJANJA PODRUČJEM EKOLOŠKE MREŽE SAMOGRADIĆ ŠPILJA I BUDINA ŠPILJA

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA

  1. srpnja  2021.

Na temelju članka 138. Zakona o zašititi prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 16. stavka 1.,3. i 4.i članka 18., 19.,20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) i Odluke o upućivanju Nacrta Plana upravljanja područjem ekološke mreže Samogradić špilja i Budina špilja u javnu raspravu, donesenoj  na 19. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove „Pećinski park Grabovača“ (KLASA:021-01/21-01/2, URBROJ:2125-60-21-3 od 13. srpnja 2021.g.), Javna ustanova „Pećinski park Grabovača” objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

 O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA

PODRUČJEM EKOLOŠKE MREŽE SAMOGRADIĆ ŠPILJA I BUDINA ŠPILJA

Provodi se javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja područjem ekološke mreže Samogradić špilja i Budina špilja (u daljnjem tekstu: Nacrt Plana upravljanja).

  1. Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja trajat će 30 dana i to od 2. kolovoza 2021. do 31. kolovoza 2021. godine.
  2. Javni uvid u Nacrt Plana upravljanja može se obavljati svakog radnog dana od 7:00 – 15:00 sati u sjedištu  Javne ustanove „Pećinski park Grabovača“  (prizemlje) na adresi Trg popa Marka Mesića 2, Perušić. Nacrt Plana upravljanja moći će se preuzeti i na službenoj web stranici Javne ustanove „Pećinski park Grabovača“ (http://www.pp-grabovaca.hr), počevši od 2. kolovoza 2021. godine
  3. Javno izlaganje o Nacrtu Plana upravljanja održati će se dana 20. kolovoza 2021. godine u 17,00 sati. Obavijest o načinu održavanja javnog izlaganja javnost će biti naknadno i pravovremeno obaviještena na internet stranicama Javne ustanove „Pećinski park Grabovača“ http://www.pp-grabovaca.hr (ovisno o epidemiološkim mjerama).
  4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Plana upravljanja mogu se dostaviti na sljedeće načine:
    • poštom na adresu – Javna ustanova „Pećinski park Grabovača“, Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić s naznakom „Javna rasprava o prijedlogu Plana upravljanja  područjem ekološke mreže Samogradić špiljom i Budinom špiljom“
    • na e-mail adresu Javne ustanove „Pećinski park Grabovača“ info@pp-grabovaca.hr 

Pozivamo Vas da se uključite u postupak javne rasprave te dostavite svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge.

U Perušić, 21. srpnja 2021.

Ravnateljica, Jelena Milković,mag.geogr.,geoekolog

PU 8022 Samogradić i Budina špilja_PRIJEDLOG PU_Verzija 5 (3)

Odluka upravnog vijeća o upućivanju Nacrta Plana upravljanja područjima ekološke mreže Samogradić špilja i Budina špilja

No Comments Yet.

Leave a comment

Skip to content