EDUCIRAJTE SE NA BIO PORTALU

Bio portal, web portal Informacijskog sustava zašite prirode, nudi vam sve informacije na jednome mjestu. Linkovi na stručne i obrazovne internetske stranice na jednostavan način vode vas kroz sve što vas može zanimati na temu prirode i životinja – Državni zavod za zaštitu prirode, CRO Habitas, Georef, Invazivne vrste u Hrvatskoj, Velike zvijeri u Hrvatskoj, Ekološka mreža Natura 2000…

Ono što je vrlo interesantno jest karta Hrvatske s označenim zaštićenim područjima, Ekološkom mrežom Natura 2000, rasprostranjenosti vrsta, staništa kao i lokacijom speleoloških objekata.

Kako i sami objašnjavaju na web stranici, „Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirode u RH.“

No Comments Yet.

Leave a comment

Skip to content