Istraživačko-edukacijski projekt Grabovača 2014.

19.05.2014. 14:57:40

Tokom prošlog tjedna na području Pećinskog parka Grabovača boravilo je 85 studenata biologije, članova BIUS-a, (Udruga studenata biologije)u sklopu istraživačko edukacijskog projekta “Grabovača 2014.”. Glavni zadatak ovog projekta jest popisati vrste šireg područja PP Grabovača. Prikupljeni podatci dati će dobar uvid u bioraznolikost šireg područja PP Grabovača te će biti vrlo korisni kao smjernice i polazište za daljnja istraživanja na području Parka. Posebna pažnja bit će usmjerena na kvalifikacijske vrste, tj. vrste koje nalazimo na posebnim tipovima staništa, odnosno područja važna za očuvanje ili uspostavljanje povoljnog stanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i divljih svojti, kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini. Stanišni tipovi i divlje svojte ugrožene u Europi propisani su u EU Direktivom o pticama, Direktivom o staništima i Bernskom konvencijom. Nadalje, analizom rezultata ustanovit će se endemične vrste tog područja kao i one ugrožene te utvrditi razloge njihove ugroženosti.

Za uspješno rješavanje svih problema koji nastaju utjecajem čovjeka, nužno je osvijestiti lokalno stanovništvo o najbitnijim problemima. Kao što je poznato, edukaciju je najbolje početi već od malih nogu zbog čega će članovi „BIUS“-a održati nekoliko predavanja u osnovnim i srednjim školama okolnog područja.  Dosad su održana predavanja u osnovnoj školi Perušić,osnovnoj školi Lički Osik i Gimnaziji Gospić .

Kako bi svi prikupljeni podaci s terena bili dostupni široj javnosti, izradit će se i web stranica koja će sadržavati osnovne podatke o projektu, a na kojoj će biti objavljeni svi rezultati istraživanja. Bit će izrađen i Zbornik istraživačkih radova s detaljnom analizom prikupljenih podataka kao i sa prijedlogom za rješavanje problema šireg područja PP “Grabovača”. U sklopu čitavog projekta sudjelovat će 126 osoba, od toga 88 članova BIUS-a, 21 vanjski suradnik, te 15 stranih studenata.

Ovaj projekt je međunarodnog karaktera, budući da će osim studenata iz Hrvatske i njihovih mentora na projektu sudjelovati i studenti biologije iz Slovenije, Makedonije i Srbije a daljnja istraživanja se nastavljaju u prvom tjednu kolovoza, 2014. godine.

No Comments Yet.

Leave a comment

Skip to content