MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE ŽIVOTINJA

4.10.2014. 13:44:57

Svake godine, 04.listopada obilježava se Međunarodni dan zaštite životinja. Na području Pećinskog parka nalaze se brojne ugrožene životinjske vrste a upravo je to jedan od razloga proširenja granica parka i zaštite  - briga o zaštićenim životinjskim vrstama.

 

Provedenim ornitološkim istraživanjima (udruga BIOM-Zagreb) utvrđeno je  60 vrsta ptica, od kojih je 55 vrsta gnjezdarica šireg područja Pećinskog parka Grabovača. Valorizacija vrste ukazuje na 7 vrsta gnjezdarica koje se nalaze Dodatku I Direktive o pticama EU i koje su od posebnog značaja za zaštitu prirode. Vrste od posebnog značaja su pjevice vezane uz poljoprivredna staništa kao ševa krunica (Lullula arborea), sivi svračak (Lanius minor), rusi svračak (Lanius collurio), pjegava grmuša (Sylvia nisoria); šumska pjevica bjelovrata muharica (Ficedula albicollis), zatim grabljivica škanjac osaš (Pernis apivorus) te djtlovka siva žuna (Picus canus). Dodatno, treba istaknuti da je zabilježena i ugrožena preletnica crvenonoga vjetruša (Falco vespertinus) koja je u statusu preletnice uvrštena kao ciljana vrsta očuvanja za susjedna Područja očuvanja značajna za ptice (POP) Lička krška polja i Velebit.

Također treba istaknuti gnijezdeću koloniju bijele čiope (Tachymarptis melba) na širem području parka koja je inače više vezanu uz toplu, mediteranski klimu. Gnijzdeća kolonija na širem području pećinskog parka time predstavlja jednu od rijetkih gnijzdećih kolonija bijele čiope u nemediteranskoj Hrvatskoj.

 

Po biološkoj raznolikosti sisavaca Hrvatska je u vrhu europskih zemalja. Od sisavaca na području parka Grabovača obitavaju brojne vrste, neke od njih su: medvjed (Ursus actros), vuk (Canis lupus), vjeverica(Sciurus vulgaris), zec (Lepus europaeus) puh orašar (Muscardinus avellanarius) a u rijeci Lici -  vidra (Lutra lutra).

 

U sklopu Istraživačko edukacijskog projekta “Grabovača 2014. u suradnji s članovima udruge studenata biologije BIUS (Zagreb) provedena je inventarizacija vrsta.  Glavni zadatak ovog projekta jest popisati vrste šireg područja PP Grabovača. Prikupljeni podatci dati će dobar uvid u bioraznolikost šireg područja PP Grabovača te će biti vrlo korisni kao smjernice i polazište za daljnja istraživanja na području Parka. Posebna pažnja bit će usmjerena na kvalifikacijske vrste, tj. vrste koje nalazimo na posebnim tipovima staništa, odnosno područja važna za očuvanje ili uspostavljanje povoljnog stanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i divljih svojti, kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini.

No Comments Yet.

Leave a comment

Skip to content