Novi mjesec, nove aktivnosti, počeo „Karst4U: Explore Croatia’s Nature“ !

08/27/2015

Nakon uspješno završenog projekta „Karst4U: Discover Undisvcovered“ Pećinski park Grabovača nastavlja sa provedbom svojih projekata financiranih od strane EU te je s početkom kolovoza počeo novi projekt „Karst4U: Explore Croatia's Nature“ u sklopu kojeg će biti uključeno dvoje volontera iz Francuske.

Opći cilj projekta je omogućiti mladima iz različitih životnih sredina(etničkih, kulturnih, religijskih) da steknu znanje, iskustvo i vještine u području zaštite prirode i području održivog razvoje/turizma.

Sam projekt podijeljen je u dvije komponente. Prva komponenta obuhvaća čišćenje divljih odlagališta otpada i speleoloških objekata, izgradnja i markiranje staza, održavanje turističkih infrastruktura, rad u području marketinga(dizajn, izrada i tisak brošura o volonterizmu, Erasmusu i EVS-u) , pokretanje volonterskog bloga, pomaganje lokalnom stanovništvu.

Druga komponenta obuhvaća istraživačke i edukativne aktivnosti: sudjelovanje u edukativnim radionicama na temu krša, turizma, popunjavanje baze podataka o flori i fauni, priprema i održavanje škole stranih jezika za lokalnu djecu, priprema i provođenje edukativnih aktivnosti za lokalnu zajednicu, rad na osmišljavanju vizualnog identiteta parka, kanal širenja projekta i promocije, rad na osobnim projektima, učenje osnova hrvatskog jezika.

Provedba ovog projekta je ulaganje u znanje djelatnika JU stvaranjem modernog i dinamičnog radnog okruženja te rad na ostvarivanju suradnje sa zemljama EU sa svrhom prijenosa znanja i razmjene iskustava te stvaranje internacionalne dimenzije.

Cilj nam je, promovirati volonterizam, volonterski turizam i osigurati socio-ekonomske benefite lokalnoj zajednici.

No Comments Yet.

Leave a comment

Skip to content