Pogled u divljinu – drugačiji vid turizma

logotipi-partnera-skupa-460x113

 07/15/2015

U tijeku je europski projekt Pogled u divljinu – izgradnja kapaciteta za održivo korištenje i praćenje sastavnica prirode koji uz vodstvo udruge BIOM, dobrovoljne nevladine udruge koja se bavi zaštitom prirode, njenom promidžbom i popularizacijom, provode Javne ustanove Pećinski park Grabovača, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Nacionalni park Paklenica, Park prirode Velebit te udruga Lička ekološka akcija (LEA) iz Gospića. Provedba projekta započela je u rujnu, 2014, s ciljevima ojačanja uloga organizacija civilnog društva, koje su u suradnji s JU uključene u održivo korištenje prirodnih dobara u zaštićenim područjima te osnažiti kapacitete nevladinih organizacija i javnih ustanova za obavljanje usluge zaštite prirode te za održivo korištenje prirodnih sastavnica i dobara u lokalnoj privredi Velebita i Like.

U sklopu projekta organizirane su radionice i treninzi za praćenje prirodnih sastavnica (do sada održane radionice na teme: Zaštićena područja, Inventarizacija i monitoring, Ptice te Beskralježnjaci i botanika). Sve se radionice održavaju na područjima navedenih Javnih ustanova te uključuju predavanja stručnjaka, grupni rad i odlaske na terene gdje se naučeno može lakše osvijestiti. Nakon svih planiranih radionica, sudionici (zaposlenici te vanjski suradnici projektnih partnera) će polagati ispit za turističke pratitelje u prirodi na području Velebita i Like.

Provedbom projekta stavljen je naglasak na identifikaciju najatraktivnijih područja pogodnih za turizam u prirodi te uključivanje lokalnog stanovništva u turističku ponudu (OPG-i, udruge, privatni smještaji, itd.). Sve navedeno, uz popratne fotografije koje prikupljaju projekt koordinatori Javnih ustanova na svojim područjima i interaktivnu kartu, bit će objedinjeno web stranicom koja će povezivati dionike i promovirati Velebit i Liku kao turističku regiju.

Napredak se već vidi – osnažena je suradnja OPG-a i Javnih ustanova, uključeni su ljudi iz zajednice, a radionice su osvijestile važnost zaštite prirode i održivog turizma svim sudionicima koji svoja znanja i iskustva šire dalje.

financijeri-460x87

No Comments Yet.

Leave a comment

Skip to content