Špilje pričaju…

2015-12-08

Javna ustanova „Pećinski park Grabovača“ priprema nove letke za 2016. godinu pod nazivom „Špilje pričaju...“ Naime, riječ je o šest letaka različite tematike: Špilje pričaju… priče i legende, Špilje pričaju… o kršu 1 i 2, Špilje pričaju… o flori, Špilje pričaju… o fauni i Špilje pričaju… o povijesti. Cilj izrade letaka je promocija prirodne i kulturno-povijesne baštine Pećinskog parka Grabovače i šire okolice. Javnosti će biti dostupni u proljeće 2016.

No Comments Yet.

Leave a comment

Skip to content