Učvršćena suradnja speleoloških udruga i Državnog zavoda za zaštitu prirode oko uspostave Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske

06/02/2015  

U subotu, 30. svibnja 2015. g., u prostorijama Općine Perušić, održan je sastanak između predstavnika speleoloških udruga i Državnog zavoda za zaštitu prirode, čiji je domaćin bila JU Pećinski park Grabovača, a čija je tema bila formaliziranje suradnje na izradi Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske. Na sastanku su predstavnici Državnog zavoda za zaštitu prirode prisutnima predstavili Sporazum o suradnji na izradi Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske, kojeg će sa Zavodom potpisati sve zainteresirane aktivne speleološke udruge u Republici Hrvatskoj. Nakon iscrpne rasprave, svi su pristupni izrazili zadovoljstvo s usuglašenom verzijom Sporazuma te izrazili želju za što skorijim i konkretnijim nastavkom suradnje na izradi Katastra.

Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske baza je provjerenih podataka o poznatim speleološkim objektima u Republici Hrvatskoj. Katastar zajednički uspostavljaju speleološke udruge i Državni zavod za zaštitu prirode u sklopu CroSpeleo baze kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode kroz projekt Unaprjeđenje kvalitete podatka i prostornih podloga te tehničke infrastrukture Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP) uključujući razvoj i integraciju speleološkog katastra RH za potrebe učinkovite provedbe Natura 2000 u Hrvatskoj. Projekt je  zajednički financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (40%) te Projekta Integracije u EU Natura 2000 – NIP (60%). Kroz prvu fazu projekta planira se prikupljanje i verificiranje podataka za oko 1000 speleoloških objekata, što je okvirno desetina svih do sada istraženih speleoloških objekata u Republici Hrvatskoj. Izradom Katastra speleoloških objekata, Hrvatska će se pridružiti nekolicini europskih zemalja koje imaju u potpunosti uspostavljen i objavljen registar speleoloških objekata.

Svi podaci unutar Katastra bit će u potpunosti dostupni speleološkim udrugama potpisnicama sporazuma, institucijama unutar sektora zaštite prirode te državnim i javnim institucijama koje se bave poslovima zaštite i spašavanja ljudi i njihove imovine. U ograničenom opsegu, podaci će biti dostupni i javnosti u okviru nedavno objavljenog web portala Informacijskog sustava zaštite prirode – Bioportala (http://www.iszp.hr/).

Tekst: DZZP

No Comments Yet.

Leave a comment

Skip to content