USPJEŠNA SEZONA I NOVI SADRŽAJI U PEĆINSKOM PARKU GRABOVAČA

Cave Park Grabovača

Unique Cave Park in Europe

Sa zadnjim danima kolovoza nastavilo se s ulaganjima u radove na uređenju i dodavanju nove turističke infrastrukture u Pećinskom parku Grabovača. Na Ulazu 2, lokalitet na obali rijeke Like (Ćojluk) izgrađena je i postavljena velika ljuljačka za djecu s jednom sjedalicom, ljestvama i užetom za penjanje. Uz pomoć volontera koji su boravili na području Pećinskog parka (program Europske snage solidarnosti) uređen je okoliš uz samu obalu rijeke Like (uklanjanje sitnog otpada).  Na Grabovači su počeli radovi na obnovi postojeće turističke infrastrukture. Postavljena je nova ograda oko dječjeg igrališta, postojeće sprave su obnovljene kao i ulazna vrata te ograda oko Biljnog vrta i hobitske kućice. Do kraja godine u planu su dodatna ulaganja u uređenje i nove sadržaje u Pećinskom parku Grabovača.

Ovogodišnja turistička sezona je uspješna i Pećinski park bilježi lagani porast broja posjetitelja i prihoda u odnosu na isti period prošle godine. Rezultat je to napornog rada i kontinuiranih ulaganja u marketing. Ove godine, u odnosu na prošle godine uložena su znatna sredstva u oglašavanje u tzv.  „jumbo“ plakate i reklamne kampanje. U pripremi je i jesenska kampanja čiji je cilj promocija Pećinskog parka Grabovača kao destinacije sa zanimljivom ponudom, odnosno isticanje jesenske ljepote Pećinskog parka.

Pretplatite se na naše obavijesti

Cave Park Grabovača
Unique Cave Park in Europe

Podijelite prijateljima

Recent News