Facebook

SPELEOLOGICAL OBJECTS

Cave Park Grabovača

Unique Cave Park in Europe

Speleološki objekti su najvažnije obilježje ovog prostora. Na području ZK "Risovac-Grabovača" zasad je poznato više od 40 speleoloških objekata.

Five caves are protected as geomorphological natural monuments:
Samograd, Medina cave, Amidžina cave (1964), Budina ice cave and Petrićeva cave (1970).

Amidžina cave

Budina ice cave

Ćukova pećina

Lavudova jama

Ledenica pod Pećinskim vrhom

Mala Kozarica

Medina pećina

Petrićeva pećina

Radina pećina

Samograd

Šimina pećina

Sitvukova pećina

Slipica Japaga

Špilja Turski zatvor

Ledenica pod Pećinskim vrhom

Tabakuša

Velika Kozarica

FOTO: N. Buzjak, K. Motočić, T. Guščić, K. Priselac
ŠPILJE i jame U PEĆINSKOM PARKU

Samograd

Medina

Amidžina

Velika Kozarica

Mala Kozarica

Slipica

Tabakuša

Špilja kod Prvan sela

Špilja pod Turskom kulom