Facebook

SPELEOLOŠKI OBJEKTI

Pećinski park Grabovača

JedinI PeĆinski Park u Europi

Speleološki objekti su najvažnije obilježje ovog prostora. Na području ZK "Risovac-Grabovača" zasad je poznato više od 40 speleoloških objekata.

Pet speleoloških lokaliteta zaštićenih u kategoriji geomorfoloških spomenika prirode:
Samograd, Medina pećina, Amidžina pećina (1964. godine), Budina ledenica i Petrićeva pećina (1970. godine).

Amidžina pećina

Budina ledenica

Ćukova pećina

Lavudova jama

Ledenica pod Pećinskim vrhom

Mala Kozarica

Medina pećina

Petrićeva pećina

Radina pećina

Samograd

Šimina pećina

Sitvukova pećina

Slipica Japaga

Špilja Turski zatvor

Ledenica pod Pećinskim vrhom

Tabakuša

Velika Kozarica

FOTO: N. Buzjak, K. Motočić, T. Guščić, K. Priselac
ŠPILJE i jame U PEĆINSKOM PARKU

Samograd

Medina

Amidžina

Velika Kozarica

Mala Kozarica

Slipica

Tabakuša

Špilja kod Prvan sela

Špilja pod Turskom kulom