Facebook

SPELEOLOŠKI OBJEKTI

Pećinski park Grabovača

Jedinstven Pecinski Park u Europi

Speleološki objekti su najvažnije obilježje ovog prostora. Na području ZK "Risovac-Grabovača" zasad su poznata 24 speleološka objekta.

Pet speleoloških lokaliteta zaštićenih u kategoriji geomorfoloških spomenika prirode:
Samograd, Medina pećina, Amidžina pećina (1964. godine), Budina ledenica i Petrićeva pećina (1970. godine).

Amidžina pećina

Budina ledenica

Ćukova pećina

Lavudova jama

Ledenica pod Pećinskim vrhom

Mala Kozarica

Medina pećina

Petrićeva pećina

Radina pećina

Samograd

Šimina pećina

Sitvukova pećina

Slipica Japaga

Špilja Turski zatvor

Ledenica pod Pećinskim vrhom

Tabakuša

Velika Kozarica

FOTO: N. Buzjak, K. Motočić, T. Guščić, K. Priselac
Posjetite Ostale Lokalitete

Budina pećina

Jama kod Petrove glavice

Jama Verka Kaluđerka

Kruletova jama

Pećina kod Petrića

Pećina kod Vrila

Špilja kod Prvan sela

Špilja pod Turskom kulom