Facebook

USTROJSTVO

Pećinski park Grabovača

Jedinstven Pećinski Park u Europi

Jelena
Milković

RAVNATELJICA

O Meni

mag. geografije, geoekolog

Email

info.grabovaca@gmail.com

Marko
Kasumović

VODITELJ RAČUNOVODSTVA

O Meni

bacc. oec.

Email

markokasum989@gmail.com

Tomislav
Špehar

ČUVAR PRIRODE

Email

tomislav.spehar4@gmail.com

Mario
Paral

VANJSKI SURADNIK

Email

cp.grabovaca@gmail.com