POLASCI U ŠPILJU SAMOGRAD SU PO RASPOREDU (nije potrebna najava za individualne posjete):

VELJAČA (petak, subota, nedjelja) – 11:00, 13:00
Radno vrijeme suvenirnice: 10:00 – 14:00

OŽUJAK (petak, subota, nedjelja) – 11:00, 13:00
Radno vrijeme suvenirnice: 10:00 – 14:00 

TRAVANJ(svaki dan, blagdan i praznik) – 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30
Radno vrijeme suvenirnice: 9:00 – 17:00

SVIBANJ (svaki dan, blagdan i praznik) – 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30
Radno vrijeme suvenirnice: 9:00 – 17:00

Rezervacije termina za grupe: 053 679 233 (7-15) ili 099 212 7587

01. LIPANJ – 15. RUJAN (svaki dan, blagdan i praznik) – 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
Radno vrijeme suvenirnice: 10:00 – 18:00

16. RUJAN – 31. LISTOPAD (svaki dan) – 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30
Radno vrijeme suvenirnice: 9:00 – 17:00

STUDENI (petak, subota, nedjelja) – 10:00, 12:00, 14:00
Radno vrijeme suvenirnice: 9:00 – 16:00

PROSINAC, SIJEČANJ – park je zatvoren za individualne posjeteŠpilja Samograd otvorena je samo za grupe (više od 10 osoba) uz prethodnu najavu minimalno 2 dana ranije (ukoliko dozvole vremenski uvjeti)!

CJENIK

ŠPILJU SAMOGRAD MOŽETE POSJETITI ISKLJUČIVO UZ VODIČA!

ŠPILJA SAMOGRAD JEDINI JE SPELEOLOŠKI OBJEKT UREĐEN ZA TURISTIČKO POSJEĆIVANJE, STROGO JE ZABRANJENO POSJEĆIVANJE OSTALIH SPELEOLOŠKIH OBJEKATA NA PODRUČJU ZAŠTIĆENOG PODRUČJA!

KUĆNIM LJUBIMCIMA NIJE DOZVOLJEN ULAZAK U ŠPILJU!

POSJETITE ŠPILJU SAMOGRAD

Veličanstvena igra prirode koja traje milijunima godina duboko pod zemljom isklesala je čarobne skulpture. Od svih špilja na području Pećinskog parka svakako je najpoznatija i najprivlačnija špilja Samograd. cijenu ulaznice uključena je i pratnja vodiča koji će vas odvesti do špilje Samograd, pričati vam o njenom nastanku i povijesti, povijesti mjesta Perušić i Javne ustanove te odgovarati na pitanja koja vas zanimaju. Obilazak špilje traje okvirno sat vremena te se odvija prema rasporedu.

Špilja Samograd jedina je turistička špilja na području parka te je ulaz u nju dopušten samo u pratnji vodiča parka, u određenim terminima. Udaljena je 750m od parkinga i suvenirnice.
Duljina: 345m
Broj stepenica: 474
Temperatura: 8°C

Špilja se nalazi u ponikvi u koju se ulazi putem betonskih stepenica s rukohvatom, dok se u samoj špilji nalaze rukohvati te kamene ručno isklesane stepenice stare više od 100 godina!

Temperatura špilje je u prosjeku 8°C te se preporuča odjeća dugih rukava i čvrsta obuća. Posjet špilji nije moguć u neprikladnoj obući zbog podloge kojom se kreće (šljunak, zemlja, kamen)!

* Stanovnici s prebivalištem na području Općine Perušić imaju mogućnost besplatnog obilaska špilje Samograd u dva godišnja termina, koji će biti unaprijed objavljeni na web stranici i društvenim medijima Pećinskog parka Grabovača
Ukoliko se radi o većoj grupi (10+ osoba), potrebno se najaviti tri dana prije planirane posjete.
Zakazani termini su fiksni, ali postoji mogućnost pomicanja polazaka (15 min), ovisno o najavljenim grupama ili veličini grupe.
KARTA PARKA

ZABRANJENE RADNJE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (ČL. 139.; NN 15/18):

– VOZITI I/ILI PARKIRATI VOZILA I BICIKLE IZVAN POVRŠINA NAMIJENJENIH ZA VOŽNJU ILI PARKIRANJE;

– OŠTETITI I/ILI UNIŠTITI ZNAK I/ILI INFORMATIVNU PLOČU I/ILI DIDAKTIČKU OPREMU;

– LOŽITI VATRU IZVAN NASELJA I/ILI MJESTA KOJA SU POSEBNO OZNAČENA I ODREĐENA ZA TU NAMJENU;

– KAMPIRATI, ODNOSNO LOGOROVATI IZVAN ZA TO PREDVIĐENIH I OZNAČENIH MJESTA;

– POSJETITI BEZ ULAZNICE ILI VINJETE KAD JE ULAZNICA ILI VINJETA OBAVEZNA

– ODLOŽITI OTPAD IZVAN PREDVIĐENOG I OZNAČENOG MJESTA;

– POSTAVLJATI NOVE PENJAČKE SMJEROVE BEZ ODOBRENJA JAVNE USTANOVE;

– DRŽATI STOKU NA SLOBODNOJ ISPAŠI IZVAN SEZONE ISPAŠE;

– KRETATI SE IZVAN OZNAČENIH PJEŠAČKIH STAZA I IZVAN PODRUČJA PREDVIĐENOG ZA POSJEĆIVANJE, OSIM PRI PROVEDBI ISTRAŽIVANJA ZA KOJE JE ISHOĐENO DOPUŠTENJE;

ZABRANE IZ PODSTAVKE 1. OVOG ČLANKA NE ODNOSE SE NA OVLAŠTENE OSOBE U OBAVLJANJU SLUŽBENIH DUŽNOSTI I ZAPOSLENIKE PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DOPUŠTENU DJELATNOST U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU, KAO NI NA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE U SLUČAJU OPASNOSTI ILI AKCIDENTA OBAVLJAJU POSLOVE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I IMOVINE.

(ČLANAK 104.) ZABRANJENO JE OŠTEĆIVATI, UNIŠTAVATI I ODNOSITI SIGE, ŽIVI SVIJET SPELEOLOŠKIH OBJEKATA, FOSILNE, ARHEOLOŠKE I DRUGE NALAZE, ODLAGATI OTPAD ILI ISPUŠTATI OTPADNE TVARI U SPELEOLOŠKE OBJEKTE, KAO I PROVODITI DRUGE ZAHVATE I AKTIVNOSTI KOJIMA SE MIJENJAJU STANIŠNI UVJETI U OBJEKTU.

ZAHVATI I ISTRAŽIVANJE:

ZA ZAHVATE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA KOJE JE SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I POSEBNIM PROPISIMA IZ PODRUČJA GRADNJE POTREBNO ISHODITI AKT ZA GRAĐENJE, OSIM ZA ZAHVATE ZA KOJE SE PROVODI POSTUPAK GLAVNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU I POSTUPAK PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ (ČLANAK 23.), UVJETE ZAŠTITE PRIRODE UTVRĐUJE I POTVRDU IZDAJE UPRAVNO TIJELO ZA ZAHVATE KOJI SE IZVODE NA PODRUČJU ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA (ČLANAK 143. NN 15/18, 127/19). PRAVNA I FIZIČKA OSOBA KOJA NAMJERAVA PROVODITI ZAHVAT NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU (ČLANAK 144. NN 15/18) ILI ZNANSTVENA I/ILI STRUČNA ISTRAŽIVANJA SASTAVNICA PRIRODE U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU (ČLANAK 145. NN 15/18, 14/19) DUŽNA JE ISHODITI DOPUŠTENJE. DOPUŠTENJE IZ ČLANAKA 144. I 145. IZDAJE UPRAVNO TIJELO ZA ZAHVATE I ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA (ČLANAK 145.a NN 15/18). 

(ČLANAK 105. NN 15/18) PRAVNA I FIZIČKA OSOBA KOJA NAMJERAVA PROVODITI ISTRAŽIVANJA ILI OBAVLJATI RADNJE U SPELEOLOŠKOM OBJEKTU ILI NJEGOVU NADZEMLJU, KAO I PROVODITI ZAHVATE ZA KOJE NIJE POTREBNO ISHODITI AKT KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE PREMA POSEBNOM PROPISU KOJIM SE UREĐUJE GRADNJA, DUŽNA JE ISHODITI DOPUŠTENJE NADLEŽNOG TIJELA. 

(ČLANAK 106. NN 15/18) UPRAVNO TIJELO IZDAJE DOPUŠTENJE IZ ČLANKA 105. ZA SPELEOLOŠKE OBJEKTE KOJI SE NALAZE NA PODRUČJU ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA (STAVAK 2.). DOPUŠTENJE SE IZDAJE NA ROK DO PET GODINA (STAVAK 4.). NADLEŽNO TIJELO IZDAJE DOPUŠTENJE AKO UTVRDI DA ZAHVAT, RADNJA ILI ISTRAŽIVANJE NEĆE NEPOVOLJNO UTJECATI NA TEMELJNA OBILJEŽJA I VRIJEDNOSTI SPELEOLOŠKOG OBJEKTA, STANIŠNE UVJETE I ŽIVI SVIJET U SPELEOLOŠKOM OBJEKTU (STAVAK 5.).