2. Međunarodni dan GEORAZNOLIKOSTI

Cave Park Grabovača

Unique Cave Park in Europe

Danas je 2. Međunarodni dan georaznolikosti!
Georaznolikost je svuda oko nas. Uključuje raznolikost nežive prirode – tlo, stijene, minerali, fosili, reljefni oblici, podzemni objekti te prirodne pojave i procesi koji su ih stvarali kroz geološka razdoblja, a stvaraju ih i danas. Navedene sastavnice imaju znanstvenu, obrazovnu, krajobraznu, ekološku, estetsku, kulturnu, ekonomsku i/ili vlastitu vrijednost, koju treba očuvati i prenijeti na buduće naraštaje.
Prvi međunarodni dan georaznolikosti u Hrvatskoj obilježen je u Perušiću, na međunarodnom simpoziju – “Georaznolikost i geobaština- stanje i perspektive”, pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u organizaciji Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i JU Pećinski park Grabovača.

Pretplatite se na naše obavijesti

Cave Park Grabovača
Unique Cave Park in Europe

Podijelite prijateljima

Recent News