II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU OPĆI DIO